Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Information till elever som åker buss till skolan


Samtliga elever får åka utan biljett eller kort den första skoldagen (måndag 22 augusti 2016).

Sen gäller följande:

  • Nya grundskoleelever får åka utan färdbevis under första veckan. Därefter måste de visa upp ett giltigt Skolkort.
  • Nya gymnasieelever får ett »Tillfälligt Färdbevis« (vitt Resekort med röd text) som gäller tills eleverna fått sitt ordinarie skolkort.
  • Det tillfälliga färdbeviset gäller inte för resor med tåg.

Varje kommun har sitt eget skolskjutsreglemente med de regler som gäller för att man ska vara berättigad till skolkort.

Läs mer om regler för busskort i Älvdalens kommun (öppnas i nytt fönster)

Om ditt kort är trasigt eller om du tappar det ska du vända dig till kontaktcenter i Älvdalens kommun (gäller skolor i Älvdalen, Rot och Trängslet) och Särnakontoret eller skolkontoret i Idre (gäller skolor i Särna och Idre).

Kontaktcentret, Särnakontoret och skolkontoret i Idre ger elever nytt busskort när det inte fungerar, är trasigt eller borttappat. Om eleven har tappat bort det eller själv orsakat så att busskortet inte fungerar tar kommunen ut en avgift på 65 kronor.

Elev som har haft ett giltigt skolkort under VT 2016 behåller kortet till Läsårsstart 16/17. Är eleven fortfarande berättigad till skolskjuts kommer kortet att åter igen vara aktivt efter uppehåll under sommarlovet.

Elev som slutat årskurs 9 och ska börja på gymnasium kan få sitt skolkort återaktiverat om elev har mer än 6 kilometer mellan folkbokföringsadress och skola. Elev tar då med sig skolkortet första skoldagen för att få det återaktiverat. Det kan eventuellt dröja upp till ett dygn innan kortet blivit aktiverat. 

Kortet är en värdehandling som ska behållas under hela elevens skolgång eller så länge eleven är skolkortsberättigad. Inför varje nytt läsår görs en ny bedömning om eleven är berättigad till skolkort, efter det laddas aktuell giltighetsperiod på kortet. Korten är personliga och får inte lånas ut till någon annan. Kortet kan spärras om eleven inte är berättigad eller om kortet missbrukas.

GRUNDSKOLA
Fr.o.m. läsårsstarten 2016/2017 skickar Dalatrafik ut skolkort till berättigade elever i årskurs 0. Kortet skickas hem till målsman under vecka 32. Om elev i åk 1-9 inte varit skolskjutsberättigad tidigare läsår och nu är det from höstterminen 2016 administrerar kommun/skola ut dessa skolkort.

Skolkortet är märkt på baksidan med elevens namn och nuvarande skola. Byter eleven skola och fortfarande är berättigad behåller eleven kortet, även vid start i gymnasieskola.

Läs mer om vad som gäller för busskort på Dalatrafiks webbplats (öppnas i nytt fönster)

Vid frågor om busskort kontakta din klasslärare eller rektorn på din skola.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197