Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Känner sig tryggare i Älvdalens kommun enligt medborgarundersökning

Boende i Älvdalens kommun känner sig trygga. Det framgår av den medborgarundersökning som genomförts under våren 2015. Av resultatet kan man se att medborgarna känner sig nöjda med Älvdalens kommun som en bra plats att leva och bo på och 39 % kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Man känner sig mycket tryggare i Älvdalens kommun jämfört med andra kommuner.

Under våren 2015 har Älvdalens kommun tillsammans med SCB (Statistiska Centralbyrån) genomfört en medborgarundersökning. Av 600 slumpvis utvalda boenden i Älvdalens kommun har 327 personer svarat på enkäten. Det är en förhållandevis bra svarsfrekvens jämfört med andra kommuner som genomfört samma undersökning.

Undersökningen är uppdelat i tre olika delar. Den första delen visar på Nöjd-Region-Index (NRI). Den bedömer hur medborgarna tycker om Älvdalens kommun som en plats att bo och leva på?

Den andra delen, Nöjd-Medborgar-index (NMI), svarar på vad man som medborgare tycker om kommunens verksamhet, vad som är bra och vad som är mindre bra.

Den tredje delen av medborgarundersökningen, Nöjd-Inflytande-Index (NII), visar hur man ser på informationen från kommunen, sin möjlighet att påverka och ha inflytande på verksamheten.

 

Läs hela rapporten

SCB:s medborgarundersökning – våren 2015 Älvdalens kommun (pdf)

 

Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar

Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen är tillgängliga via

www.scb.se/medborgarundersokningen

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197