Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Många frågor och synpunkter om skolmaten

Dagens lunch skrivet på tavla i matsalens entré

Många anhöriga, föräldrar, barn och pedagoger har under veckan hört av sig med frågor och synpunkter om skolmaten. Bland annat gäller det frågan om att Bregott har bytts ut mot Flora och att mellanmjölken har ersatts av lättmjölk. Här nedan en sammanställning av de vanligaste frågorna.

Frågor och svar

Finns det någon kostpolicy i kommunen?

Ja, kommunen har en kostpolicy som antogs av kommunfullmäktige 2016-03-07. Den finns att läsa och hämta här:

Kostpolicy för Älvdalens kommun

Vilka regler måste följas när det gäller skolmaten?

De regler som kommunen har att följa är skollagen och man följer även Livsmedelsverkets rekommendationer.

Så här står det i Skollagen 10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Kommunen har dessutom ett folkhälsoansvar och ska utbilda skolans elever om näringsriktig och bra kost.

Har ni gjort om matsedeln?

En kommungemensam matsedel har arbetats fram. Det är inte så stora delar av matsedeln som är ny. De nya rätterna som har dykt upp på matsedeln testar vi nu och vi tar gärna emot synpunkter via matråden. De förändringarna som är gjorda, är gjorda är utifrån kommunens kostpolicy och de mål som politiken satt.

Finns fungerande matråd?

Kommunen har matråd. Kostenheten är sammankallande och till mötena bjuds pedagoger, rektorer, elever, äldre/kostombud för äldre. Förutom vid matråden kommer kontinuerligt feedback från förskolor, skolor och äldreboenden som beaktas.

Vem bestämmer hur matsedeln ska se ut?

Kostenheten arbetar fram ett förslag till matsedel utifrån kommunens antagna kostpolicy och Livsmedelsverkets rekommendationer. Medarbetare i kommunens kök tar del av förslaget och har möjlighet att lämna synpunkter.

Var hittar jag den nya matsedeln på hemsidan?

Aktuella matsedlar för Idre, Särna och Älvdalen hittar du via länken:

http://alvdalen.se/matsedel

Var kan barn och äldre lämna synpunkter på maten som de serveras?

Synpunkter kring skolmaten kan lämnas till matråden. Matråden hålls två gånger per termin. Det finns matråd för förskola, skola och för äldreomsorgen. På mötena med matråden diskuteras vilken mat som smakar bra och vilken mat som kanske inte är lika populär. Man diskuterar även måltidsmiljön, trivsel i matsalen, livsmedlens ursprung mm.

Är barnen, ungdomarna och de äldre på något sätt delaktiga i menyplaneringen?

Via matråden har barn, ungdomar och äldre möjlighet att lämna synpunkter på menyn. Alla synpunkter som har med utbud och meny att göra tar vi hänsyn till så långt vi kan utifrån övriga krav som ställs på verksamheten.

Varför får inte barnen äta Bregott?

Kommunen erbjuder en skolmåltid som följer Livsmedelsverkets rekommendationer för en näringsriktig skolmåltid.

Vem har tagit beslut att byta ut Bregott mot Flora och mellanmjölk mot lättmjölk?

Kostenheten har gjort förändringar för att följa Livsmedelsverkets rekommendationer, skollagens krav på en näringsriktig skolmåltid och Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).

Är inte mellanmjölk bättre än lättmjölk för barn som växer?

Här kan man läsa vad Livsmedelsverket säger om mjölk:

Livsmedelsverkets webbsida om mjölk och mejeriprodukter

Hur ofta serveras vegetarisk mat i kommunens skolor och på äldreboenden?

Det är inget bestämt kring hur ofta vegetarisk mat serveras. I snitt är det en gång per vecka, exempelvis pannkaka och guldgul soppa. Man strävar alltid efter att ha en så bra balans som möjligt.

Hur går man till väga om man vill anmäla specialkost för sitt barn?

I kommunens kostpolicy finns information om specialkost.

Så här står det: Den som av hälsomässiga, etiska eller religiösa skäl behöver specialkost skall få det. Med etiska skäl avses val att äta vegetarisk mat. Kommunen erbjuder lakto-ovo-vegetarisk mat. Alla personer i behov av specialkost skall årligen lämna in ett specialkostintyg och i förekommande fall ett kompletterande läkarintyg för att få en säker hantering av kommunens specialkost.

Vad är det för konstig mat som serveras egentligen?

För de föräldrar/vårdnadshavare som har barn i skolan finns möjlighet att en gång per termin följa med sitt barn och äta i skolmatsalen. Då finns chansen att prova maten som serveras. Det är bara att höra av sig till sin skolas kök och anmäla att man vill komma. Detta för att köket i förväg ska veta hur många portioner som ska lagas. Varmt välkommen

Ett önskemål är att skolan ska tänka på att använda så ”rena” livsmedel som möjligt i matlagningen.

Även här följs Livsmedelsverkets rekommendationer.

Hur följer ni upp ursprunget för livsmedlen?

Kostenheten kontrollerar alltid livsmedlens ursprung. Vi serverar exempelvis enbart svensk kyckling och MSC-märkt fisk. Fläsk- och nötköttet kommer från Siljans Chark.

Hur jobbar kommunen för att minska matsvinnet?

Kommunen deltar i ett Dalagemensamt projekt som har som mål att minska matsvinnet till hälften. Förutom deltagande i detta projekt görs kontinuerliga mätningar.

På många andra ställen finns två måltidsalternativ, varav ett vegetariskt? Varför inte i Älvdalen?

Dessvärre är det organisatoriskt och ekonomiskt inte möjlighet som det ser ut idag, men självklart kan frågan lyftas politiskt om önskemål finns.

Lagas mat i skolan?

I Idre lagas maten på Solängsgården. Mat lagas också i köket i Särna. Till Rot skickas maten från centralköket i Älvdalen. På Älvdalsskolan lagas viss mat i eget kök, men det mesta lagas i kommunens centralkök.

Vi efterlyser mer information om skolmaten via Facebook och kommunens hemsida.

Kommunen arbetar hela tiden för att utveckla och förbättra informationen till och dialogen med medborgarna. Att få in synpunkter och frågor är ett bra sätt att få vetskap om vilka frågor som är aktuella och det bidrar till att göra kommunikationen till medborgarna ännu bättre.

Bra länkar

Bra mat i skolan - Råd från Livsmedelsverket för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem

Bra måltider i skolan - Råd från Livsmedelsverket

Nordiska näringsrekommendationer 2012 - Rekommendationer från Livsmedelsverket om näring och fysisk aktivitet 

Fortsatt dialog

- Vi stödjer kostenhetens arbete. Samtidigt tar vi till oss av de synpunkter som kommit in och är fortsatt öppna för diskussioner kring inkomna frågor, tips, idéer och synpunkter, säger Peter Egardt som är kommunstyrelsens ordförande i Älvdalens kommun.

Kontakt

Har du ytterligare frågor eller synpunkter gällande maten som serveras inom kommunens verksamheter vänligen kontakta Älvdalens kommun genom att ringa telefonnummer 0251-313 00 eller skicka e-post till adressen kommun@alvdalen.se.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197