Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Älvdalens kommun ett karriärföretag


Älvdalens kommun är utsedd till ett av Sveriges mest spännande företag inom offentlig sektor att göra karriär på! Tack vare ett mycket stort engagemang bland medarbetare och de karriärmöjligheter som erbjuds inom kommunen finns nu Älvdalens kommun bland de 20 bästa arbetsgivare inom offentlig sektor.

Det framgår av en undersökning som gjorts av Jobtip Karriärföretagen. Undersökningen ger svar på vad medarbetare tycker är en attraktiv arbetsgivare och hur väl den nuvarande arbetsgivaren svarar upp till detta. Av totalt 1200 nominerade företag varav 200 offentliga verksamheter som granskats utifrån karriär- och utvecklingsmöjligheter, medarbetarengagemang, internationell räckvidd och mycket mersticker alltså Älvdalens kommun uttillsammans med 20 andra kommuner.

Så här lyder motiveringen: Älvdalens kommun har på ett framgångsrikt sätt dragit nytta av sin storlek genom att involvera organisationens medarbetare i att förbättra och forma kommunen. Genom ett gediget jämställdhetsarbete har Älvdalens kommun lyckats få en stor del kvinnor i chefspositioner och en helt jämställd ledningsgrupp. Kommunen har även satsat framgångsrikt på kompetensutveckling med bland annat ledarskapsutbildningar och kontinuerliga påbyggnadsutbildningar för kommunens undersköterskor. Sammanfattningsvis står det klart att Älvdalens kommun är en av Sveriges mest intressanta offentliga arbetsplatser 2015.

Maria Lindqvist är ny personalchef i Älvdalens kommun sedan årsskiftet. Hon har tidigare haft en tjänst som personalstrateg i kommunen. Maria berättar varför hon tror att Älvdalens kommun fått utmärkelsen "Karriär i offentlig sektor 2015".

- Jag tror medarbetare har sett att de kan göra karriär hos oss, antingen genom en chefstjänst, med andra arbetsuppgifter eller utökat ansvar. Vi har visat att karriärmöjligheter finns genom att i första hand internrekrytera samt erbjuda utbildningar för de som är nyfikna på att vara chef eller ledare. Medarbetare ser att de kan växa och utvecklas utan att byta företag eller flytta. I Älvdalens kommun finns möjligheten att utmana sig själv och våga ta steget i sin egen utveckling. Att göra karriär innebär inte bara chefstjänst, det kan även innebära att du blir projektledare, specialist eller får nya arbetsuppgifter. Det är en medarbetare som nominerat Älvdalens kommun, vi vet inte vem, men är mycket glada över att personen upplever kommunen som ett bra karriärföretag.

Utifrån nomineringarna genomförs en analys där en mätning görs av verksamhetens externa kommunikation som arbetsgivare, bland annat genom att mäta rekryteringsaktivitet. I samband med det genomförs även en djupintervju där arbetsgivaren själv utförligt får redogöra för vilka karriärmöjligheter som finns och vilka aktiviteter man genomför för att attrahera och bibehålla medarbetare. Efter genomförd intervju och mätning genomförs en djupgående analys för att identifiera organisationens styrkor som arbetsgivare. För att säkerställa kvaliteten genomförs därefter en undersökning där medarbetarna får komma till tals och berätta hur det är jobba hos deras arbetsgivare. När samtliga steg i urvalsprocessen är genomförda genomför en jury med representanter från näringslivet och rekryteringsbranschen det slutgiltiga urvalet.

- Utmärkelsen betyder väldigt mycket för Älvdalens kommun och är en fin utmärkelse att få och också en bekräftelse på kommunens medvetna personalpolitik! Medarbetare och sökande till tjänster hos oss ser utvecklingsmöjligheterna. Det ger inspiration att själv sätta mål för sitt yrkesliv vilket ger motivation och engagemang. Alla har sin egen karriärutveckling. Vi vill att våra medarbetare ska stanna hos oss för att de trivs här och får utvecklas. Vi vill också att andra får upp ögonen för att Älvdalens kommun är en bra arbetsplats och därför söker sig hit själva, berättar Maria.

Utmärkelse genomförs årligen med syftet att hitta Sveriges hundra mest spännande företag att göra karriär på. I undersökningen deltar företag från såväl näringsliv som offentlig sektor och det är medarbetarna själva som bedömer sin nuvarande arbetsgivare. Utmärkelsen har delats ut sedan 2011 och tidigare Karriärföretag inkluderar bland andra IKEA, Boston Consulting Group och Klarna. Sedan 2015 delas även utmärkelsen KIOS, Karriär i Offentlig Sektor, ut till de statliga och kommunala arbetsgivare som sticker ut från mängden och kan erbjuda nya och befintliga medarbetare unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197