Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Boenden för ensamkommande i egen regi

Flera myndigheter är berörda av mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket, länsstyrelserna, kommuner och landsting ansvarar för olika delar.

I kommunernas ansvar ligger att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende. De ska även utse god man till varje ensamkommande barn. Vidare ska kommunen ansvara för att barnet får skolundervisning samt ombesörja fortsatta insatser under barnets uppväxt samt för barnets integration om barnet får uppehållstillstånd. Kommunen ansvarar då även för att efterforska var barnets familjemedlemmar finns.

Älvdalens kommun har god beredskap för att ta emot de ensamkommande barn som vi blir anvisade av Migrationsverket. Under hösten har antal barn som anvisats till kommunen ökat markant jämfört med tidigare år. Kommen har blivit anvisad att ta emot 70 barn under 2016 och driver nu 7 boenden runt om i kommunen.

Att driva boenden för ensamkommande barn i kommunal regi har varit självklart från början och det arbetet har gjorts med framgång. Alla kommunens boenden har full ersättnings från Migrationsverket.

Kan kommunen inte ge dessa ensamkommande barn tak över huvudet i egen regi är alternativet att köpa platser på boenden som drivs av andra intressenter, ex. entreprenörer med ett tydligt vinstintresse. Det alternativet kan innebära betydligt högre kostnader än vad Migrationsverket ger ersättning för. Genom att hela tiden ligga steget före och planera boenden och antal platser efter Migrationsverkets prognoser och antal anvisningar har kommunen god kontroll på kostnaderna.

Det hårda trycket på boendeplatser och bristen på fastigheter under hösten har gjort att priserna på tillgängliga fastigheter har stigit. Trots denna extraordinära situation hålls kostnaderna för kommunen inom de ramar Migrationsverket har för ensamkommande barn.

Älvdalens kommun har i många sammanhang tagits upp som ett föredöme när det gäller mottagande av ensamkommande och flera kommuner följer nu efter.

Relaterad information

Ensamkommande barn

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197