Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Kommunens kvalitet i korthet

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET
Kommunens kvalitet i korthet ( KKIK ) består av ett antal viktiga kunskapsområden för
kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För att
utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal
kommunstyrelseordföranden för att ge sin bild av vilka områden som man ville ha
kunskaper om. Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans
med 41 kommuner. 2012 har ca 200 kommuner deltagit för att utveckla och pröva
verktygen.
Älvdalens kommun har deltagit i kommunens kvalitet i korthet sedan 2010. Nedan
redovisar vi resultatet av mätningarna sedan 2010 och vi redovisar också snittet för
de deltagande kommunerna 2012. Materialet är indelat i 5 områden; 1
Tillgängligheten i kommunen; 2 Trygghetsaspekter i kommunen; 3 Delaktighet och
information; 4 Kostnadseffektivitet i kommunen och 5 Kommunen som
samhällsbyggare.
2012 års siffror är färgade, dessa färger betyder;
Minst 20% bättre resultat 2012 än 2011.
Från 20% sämre resultat till 20% bättre resultat 2012 än 2011.
Mer än 20% sämre resultat 2012 än 2011.
Undantag har gjorts på verksamheter där vi har hög kvalitet och om det gäller fortfarande
under 2012 oavsett storlek på förändring. Detsamma gäller verksamheter där vi har låg
kvalitet och det fortfarande gäller även om vi har höjt kvaliteten. Frågorna som avses är 2,
4, 12, 18A, 19, 24, 29, 30 och 39.

 

Klicka här för att komma till resultaten av undersökningen.

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197