Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Stort intresse för privata asylboenden

Flertalet privata aktörer inom Älvdalens kommun har länge visat intresse för att starta boenden för asylsökande som väntar på beslut på sin asylansökan. Kommunen för en kontinuerlig dialog med dessa aktörer.

För att skapa en bra situation har Älvdalens kommun sedan sommaren 2014 fört en dialog med Migrationsverket om att tillsammans skapa asylboenden. Älvdalens kommun vill därför hyra boenden från de privata aktörerna. Kommunen hyr sedan ut till Migrationsverket som sedan är de som kommer att ansvara för den dagliga driften av verksamheten.

Utveckla en myndighetssamverkan

För att underlätta kontakten med myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket är det enklare om de finns på samma ställe.

 - Vi arbetar aktivt för att myndigheter ska finnas kvar och på nytt vilja etablera sig i Älvdalens kommun. Genom vårt goda samarbetet med Migrationsverket kan vi göra det möjligt för både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att åter öppna bemannade kontor i Älvdalens kommun. Det innebär inte bara att det blir lättare för de nyanlända att etablera sig och få egen försörjning utan även att det blir mycket bättre service till alla våra medborgare, säger Stefan Linde som är kommundirektör i Älvdalens kommun.

En tydlig politisk vilja

Det finns en tydlig politisk vilja om att Älvdalens kommun ska ta emot fler människor som är på flykt.

 – Att öka asyl- och flyktingmottagandet är, förutom en humanitär fråga, även långsiktigt en tillväxtfråga för Älvdalens kommun. Vi har behov av att bli fler för att kunna utvecklas och behålla vår samhällsservice. Jag hoppas att de nyanlända ska känna sig välkomna och vilja stanna kvar och bosätta sig i kommunen, säger Mathias Högberg (s) som är ordförande i Samhällsutvecklingsutskottet.

Avsiktsförklaring om förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

För att tydliggöra de inblandades parters ansvar och åtaganden som en asylboendeverksamhet i Älvdalens kommun innebär har en gemensam avsiktsförklaring mellan Älvdalens kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tecknats.

Avsiktsförklaringen innebär i korthet att Älvdalens kommun tillsammans med Migrationsverket ska möjliggöra etablering av fler asylboenden i Älvdalens kommun. Boendena ska på sikt ha plats för sammanlagt cirka 250 personer. Avsiktsförklaringen beskriver också på vilket sätt som parterna kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att de personer som sedan får uppehållstillstånd ska välja att bosätta sig i kommunen.

Avsiktsförklaringen finns att ta del av här (länk öppnas i nytt fönster)

Dialog- och inforamtionsmöten

Under sommaren 2015 hölls dialog- och informationsmöten Idre, Särna och Älvdalen för att ge information och samla in synpunkter samt svara på frågor angående asylboenden och den aktuella flyktingsituationen.

Mathias Jones, integrationschef och Elisabeth Fransson som är förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen i Älvdalens kommun deltog vid samtliga mötestillfällen. I Älvdalen och Särna medverkade även Peter Egardt (s) som är Kommunstyrelsens ordförande och Mattias Högberg (s) som är ordförande i Samhällsutvecklingsutskottet.

För mer information kontakta:

Älvdalens kommun, Kontaktcenter
Tel. 0251-313 00
E-post: kommun@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197