Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Övergångsställena som försvann?


På torsdag morgon, den 15/9, hade färgen plötsligt försvunnit från passagerna vid kyrkan, biografen, Nordbanken m fl ställen. Den målning som en gång gjordes där var felaktig, ooch nu är det återställt. Målning skall endast förekomma vid ett övergångsställe. I Älvdalens kyrkby finns endast ett övergångsställe, det mellan OK och Domus. Så har det varit sedan Dalgatan byggdes om  2008. Läs mer om skillnaden nedan:
 

Ett övergångsställe är inte någon trafiksäkerhetsåtgärd utan enbart en framkomlighetsåtgärd för de gående. Man åstadkommer inte säkerhet genom att anordna övergångsställen, däremot kan man förbättra säkerheten genom fysiska åtgärder i form av avsmalningar, refuger eller gupp där man får ner fordonens hastighet. Övergångställen anläggs därför numer i stort sett endast där fordonsflödet överstiger 4000 fordon per årsmedeldygn och där man får vänta i mer än 20 sek på att kunna passera över gatan/vägen. Ur säkerhetsperspektiv kan övergångställen innebära att gående blir sämre på att själva se sig för (eftersom de upplever att fordonstrafiken skall släppa fram de gående). Att alla förare verkligen släpper fram gående är dock högst osäkert. Därmed blir den upplevda tryggheten en falsk trygghet. Det är, ur ett rent säkerhetsperspektiv, bättre att varje gång man ska passera vägen själv avgöra när och var detta kan ske på bästa sätt, dvs. skapa ett trafikbeteende som bygger på eget ansvar snarare än ett systemansvar.   

En passage är en plats där man passerar vägen/gatan. Det är inte utmärkt på något sätt men ofta är det i form av en refug, ett gupp eller en avsmalning. Vid en passage har den gående skyldighet att endast korsa vägen/gatan om det kan ske utan hinder eller fara för trafiken, för fordonsföraren gäller att anpassa hastigheten till rådande förhållanden – att hålla tillräckligt låg hastighet där gående korsar vägen. 

Något som är mycket viktigt att komma ihåg är att man som gående inte bara kan gå rakt ut i gatan/vägen bara för att det finns ett övergångsställe, den gående har skyldighet att iaktta försiktighet och ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när de ska gå ut på ett övergångsställe, Fordonsförare har väjningsplikt för gående som står i begrepp att korsa vägen/gatan. Man måste själv se till att man kan korsa körbanan utan fara.  

Vi vet att även om vi gör åtgärder som gör att de flesta fordonsförare anpassar hastigheten så finns det alltid de som bryter mot det normala mönstret och kör fortare. Övervakning av befintliga trafikregler är dock en polisiär uppgift.

 

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197