Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Säkrare elnät men färre gatlampor

Gatubelysning med istappar en klar vinterdag

Sedan i somras pågår ett arbete med att bygga om elnätet i stora delar av Älvdalens kommun. Det är företaget Ellevio, som äger elnätet, som nu gräver ner elkablar och sätter upp nya nätstationer. Anledningen är att göra elnätet säkrare och därmed ge oss tryggare leveranser och minska antalet strömavbrott.

De största markarbetena pågår i Lövnäs-Särnstugan, Väsa-Västäng, Garberg samt i Månsta-Rot. Vartefter markarbetena blir klara så raseras den gamla luftledningen och dess stolpar.

En stor del av den idag befintliga gatubelysningen sitter i många av Ellevios stolpar som nu blir utan strömförsörjning. Kommunen har dock för avsikt att försöka behålla större delen av gatubelysningen för att de boende längs med dessa vägar fortsatt ska känna sig trygga. Genom att passa på att samförlägga belysningskabel när Ellevio gräver ned sina ledningar kan större delen av gatubelysningen finansieras och därmed bli kvar. Framförallt längs med de mest trafikerade vägarna där även någon enstaka nyuppsättning tillkommer.

Tidigare ägdes elnätet och dess stolpar av Älvdalens kommun och under de åren sattes vägbelysning upp och bekostades av kommunen. När ägandet av elnätet övertogs av Fortum (nuvarande Ellevio) tog Trafikverket till viss del över ansvaret för att belysa sina vägar.

I samband med ombyggnation av belysningsstolpar belyser Trafikverket endast vägar som överstiger en viss trafikmängd.

Ett mindre antal belysningspunkter som inte uppfyller kraven enligt kommunens riktlinjer kommer däremot att monteras ner och tas bort.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197