Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Skolinspektionen godkänner Älvdalens skolor

Thomas Larsson, Älvdalens skolchef
Thomas Larsson, Älvdalens skolchef

"Pressmeddelande

Skolinspektionen har idag beslutat att Älvdalens kommun åtgärdat de brister som anges i vitesföreläggandet från december 2011. Inspektionen sammanfattar sin bedömning i följande:

  • Kommunen har hunnit tillräckligt långt i sitt förbättringsarbete för att vitesföreläggandet ska anses åtgärdat.
  • Inspektionen ser goda möjligheter till förbättringar i framtiden. 

Hårt arbete i hela skolförvaltningens organisation ligger bakom denna framgång. Enskilda har bidragit med spetskompetens i processen och naturligtvis haft stor betydelse, men det inspektionen bedömt är organisationens kompetensnivå och därför är det laginsatsen som ska lyftas fram.

Det Älvdalens kommun nu blivit så mycket bättre på är följande områden:

  • Trygghet och studiero
  • Särskilt stöd
  • Bedömning och betygsättning
  • Uppföljning och utveckling av utbildningen 

Skolinspektionens beslut innebär att personalen inom skolförvaltningen nu får arbetsro och kan rå över sin egen utvecklingsagenda. Med hjälp av de systematiska arbetssätt som tagits fram vidtar nu ett framåtsyftande arbete som syftar till ännu en kvalitetshöjning. Ökad måluppfyllelse är det övergripande mål som satts upp för arbetet.

Eller uttryckt som ett strävansmål: 

Älvdalens kommun ska ha skolor och förskolor som ingen har någon anledning att vara det minsta missnöjd med.

Thomas Larsson
skolchef"

Pressmeddelandet som pdf, klicka här!

Skolinspektionens beslut som pdf, klicka här!

 
Anders Barke
anders.barke@alvdalen.se
0251-314 56

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197