Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Stort intresse för Kommunpolisens trygghetsenkät

Under veckorna 15 och 16 har medborgarna i Älvdalens kommun haft möjlighet att svara på den så kallade "Kommunpolisens trygghetsenkät".

Enkäten är ett sätt att kartlägga lägesbilden och tryggheten i kommunen. Medborgarna är de som känner sin by eller kommundel bäst och deras erfarenhet och kunskap är viktiga delar för att få en fördjupad lägesbild.

Antalet som besvarat enkäten är många fler än beräknat. Svaren ger ett mycket bra underlag som nu kommer att sammanställas, analyseras och ligga till grund för det så kallade medborgarlöftet. Många har angivit att de vill ha återkoppling på enkäten och de kommer att få det från kommunpolisen så fort sammanställningen är gjord.

Medborgarlöften

Genom att komplettera kommunens och polisens problembild med information från medarbetare och medborgare är det dags att bestämma vad man vill samverka kring att lösa, varför problemen uppkommit och vad man kan göra åt dem. Det mynnar ut i aktiviteter eller åtgärder. Några av dessa lämpar sig förhoppningsvis att avge medborgarlöften kring.

Syften med medborgarlöften

• Skapa och ta tillvara engagemang i lokal samhället.

• Kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.

• Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete.

• Säkerställa medborgarnas möjlighet att påverka beslutsprocesser.

• Stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för polisen att komma närmare medborgaren. Älvdalens kommun väljer att arbeta med detta och ser det som ett bra sätt att få arbete och engagemang från polisen i den lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Den sista september ska medborgarlöftet i Älvdalen vara påskrivet och före 2016 års slut ska det finnas medborgarlöften i alla Sveriges kommuner.

Relaterad information

Ny kommunpolis kartlägger trygghet

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197