Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

[Puffar]

Var ska det utvidgade strandskyddet behållas?

Just nu ser Länsstyrelsen Dalarna över samtliga områden i länet som har ett utvidgat strandskydd, med två kommuner i taget. Förslaget om var det utvidgade strandskyddet ska finnas kvar presenteras i en remiss. Synpunkter på remissen ska lämnas till Länsstyrelsen senast den 17 november. I Älvdalens kommun finns två områden med utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen föreslår att beslut ska fortsätta att gälla för ett av dessa områden. Vilka områdena är finns att läsa i remissen.  

Läs mer på Länsstyrelsen.se

Läs hela remissen och förslagen till beslut här

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197