Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Dödsboanmälan och begravningshjälp

Dödsboanmälan görs av socialnämnden och kan ersätta en bouppteckning. Förutsättningar för en dödsboanmälan är att den dödes tillgångar jämte andel i makes/makas giftorättsgods endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Tillgångarna ska vara orörda innan socialtjänsten beslutar om dödsboanmälan kan göras.

Om den döde efterlämnar fast egendom eller tomträtt, kan en dödsboanmälan inte göras.

Dödsboanmälan upprättas av en handläggare och lämnas därefter till skattemyndigheten.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar som kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värdet av lösöret. Det är även viktigt att undersöka vilka försäkringar (gruppliv, individuella liv- och pensionsförsäkringar m fl) som finns och vilka som är förmånstagare.

Begravningshjälp

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär 3 månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning skall göras.

OBS! Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska socialförvaltningen meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå med ett halvt basbelopp (inkl gravsten). Från detta belopp avräknas eventuella tillgångar i dödsboet. Ansökan om ekonomiskt bistånd ska göras innan beställning görs hos begravningsbyrån. I annat fall är det beställaren som är betalningsansvarig.

Ansökan Dödsboanmälan

Ansökan Begravningskostnader

Kontakta oss:

Handläggare: 0251-314 76

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197