Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Ekonomiska problem

Alla som vistas i kommunen har rätt att söka försörjningsstöd (socialbidrag).

Enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 § har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Bidraget ska ge den enskilde möjlighet till en skälig levnadsnivå.

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv aktivt göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Detta innebär bl a att om du är arbetslös måste du vara anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du är sjuk och inte kan arbeta ska detta styrkas genom ett läkarintyg.

Om du vill göra en ansökan om ekonomiskt bistånd bokar du tid genom att kontakta en handläggare på deras telefontider.

Hit kan du vända dig

Kontaktcenter: 0251-313 00, e-post: sociala.avdelningen@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197