Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Brister i föräldraskap

Misstanke om barn som far illa

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att se till att barn och unga som har en svår socialsituation får vård och skydd. Anställda inom exempelvis skola, förskola, fritidsförvaltning, hälso- och sjukvården m.fl är enligt lag skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Regler om anmälningsplikt finns i 14 kapitlet 1 § Socialtjänstlagen. Privatpersoner har mer ett moraliskt ansvar att anmäla. Där finns ingen skyldighet att anmäla.

Hur hanterar socialtjänsten en anmälan?

När anmälan har kommit till socialtjänsten kommer familjen att kontaktas av en socialsekreterare. Uppgifterna i anmälan kommer att tas upp med familjen och utredning kommer att göras för att se om och hur socialtjänsten kan hjälpa barnet och familjen.  

På grund av sekretess kan socialtjänsten inte informera anmälaren om vad som händer i familjen efter att anmälan gjorts, om inte familjen ger sin tillåtelse till detta. Socialtjänsten är också skyldig att utreda en anonym anmälan.   

Hit kan du vända dig

Veta mer

 e-post: sociala.avdelningen@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197