Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Skilsmässa

Om du och din partner har bestämt er för att separera kan ni få stöd från familjerådgivningen och familjerätten.

Familjerådgivningen ger råd på hur ni kan gå till väga för att lösa olika situationer i er relation.

Familjerätten hjälper till om ni har barn tillsammans och är i behov av stöd för att komma överens om vårdnad, boende, umgänge.


Ansöka om äktenskapsskillnad

Om du och din partner är gifta och vill skilja er måste ni ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Via länken till höger kan du skriva ut aktuella blanketter och hitta information om vad som krävs för att ansöka om äktenskapsskillnad.

Hit kan du vända dig

 

Familjerådgivningen

Alla människor kan få samlevnadsproblem vid olika tidpunkter i livet. Om det känns svårt att finna en lösning på egen hand kan ni vända er till familjerådgivningen.

Familjerådgivningen i Mora arbetar för familjer i Älvdalen, Orsa, Mora och Malung-Sälen. Rådgivarna är socionomer med lång yrkeserfarenhet och vidareutbildning.

Vilka problem kan det vara?

  • Ni har svårt att prata med varandra
  • Känslorna har förändrats
  • Ni tycker att ni grälar för ofta
  • Ni funderar på att skiljas
  • Krånglande familjerelationer

Ni kan med förtroende vända er till familjerådgivningen som har:

  • Förstärkt tystnadsplikt
  • Ingen registering
  • Ingen journalföring
  • Ingen besöksavgift

Ni har möjlighet att vara anonyma.

Familjerådgivningen arbetar med par, enskilda och familjer. Vi arbetar med människor i alla åldrar, i olika skeden i livet, med olika sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Vill Du ha tid för samtal på familjerådgivningen eller vill fråga om råd ber vi Dig ringa på telefontid. Besked om aktuella telefontider finns på telefonsvararen.

Hit kan du vända dig

 

Familjerätten hjälper dig med frågor gällande vårdnad, boende, umgänge, adoptioner och faderskap.

Du kan vända dig till familjerättssekreteraren om du till exempel behöver stöd och råd vid en separation eller om ni som föräldrar har svårt att komma överens om frågor gällande barnets boende, skolgång eller annat som påverkar barnets situation.

Familjerättens arbete regleras av föräldrabalken och utförs både på begäran av dig som medborgare och tingsrätten.

Hit kan du vända dig

 

Vill du veta mer

Skilsmässa, 1177 Vårdguiden

BRIS om skilsmässor http://www.barnperspektivet.se/teman/familj/om-skilsmassa

Äktenskapsskillnad hos tingsrätten http://www.domstol.se/Familj/Skilsmassa/

Sambolag http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2003-376/

Äktenskapsbalk http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ktenskapsbalk-1987230_sfs-1987-230/

Kontakta:

 Familjerådgivning, tidsbeställning: 0250 – 383 90
 (Röstbrevlåda när det inte är telefontid.)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197