Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Uppdragstagare - Att vara familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson

Är du intresserad av att hjälpa barn eller ungdomar som behöver extra vuxenkontakt? Då kan du få uppdrag som kontaktperson. Du och din familj kan också anlitas som kontaktfamilj eller familjehem.

Att vara familjehem

Som familjehem öppnar ni ert hem för ett barn eller en ungdom som ska leva tillsammans med er. Barnet kan stanna några månader, något år eller bo kvar till det blivit vuxet. Som familjehem har ni en viktig roll att fylla i barnets vardag och det är viktigt att ni känner att ni har engagemang, tid och ork att utveckla nya relationer.

Tredelat föräldraansvar

Att vara familjehem är att vara en extra förälder eller syskon till någon annans barn eller ungdom. Precis som alla föräldrar är det ni som står för den dagliga omvårdnaden och ni kommer att vara barnets trygghet. Det unika med att vara familjehemsförälder är att föräldraansvaret delas med de biologiska föräldrarna och med socialtjänsten.

Alla familjehem utreds

Eftersom det är socialtjänsten och individnämnden som har ansvar över ett placerat barn, görs alltid en utredning av familjehemmet i syfte att ta reda på vilka resurser familjen har. Utredningen sker i form av intervjuer med familjen, hembesök, samt registerkontroll. Utredningen är av stort värde när socialtjänsten senare ska bedöma vilket barn eller vilken ungdom som skulle passa i just den enskilda familjen.

Socialtjänsten ställer inga krav på att familjehemsföräldrarna har någon särskild utbildning eller materiell standard. Familjehem kan se olika ut, om man är ensamstående, sambo eller gift spelar mindre roll. De viktigaste är att man lever ett ordnat liv och kan erbjuda en trygg, varm och strukturerad miljö. Framförallt är det viktigt att hela familjen känner att det finns både tid och känslomässigt utrymme för ett barn till i familjen.

Avtal, vårdplanering och handledning

Som familjehem har man rätt till ett avtal som reglerar placeringen vad gäller ekonomisk ersättning, försäkringar, uppsägning med mera, att tillsammans med biologiska föräldrar och socialsekreterare göra en vårdplanering för barnet eller ungdomen, samt stöd och handledning från den socialsekreterare som formellt ansvarar för barnet eller ungdomen och placeringen i familjehemmet.

Att vara kontaktfamilj

Som kontaktfamilj är ert uppdrag att ge stöd och avlastning till ett eller flera barn eller ungdomar. Det kan innebära att barnet får komma till ert hem till exempel en helg i månaden. Som kontaktfamilj ska ni erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för barnets föräldrar. Andra viktiga uppgifter är att lyssna, finnas till och visa barnet att just det är viktigt.

Behövs inga särskilda kvalifikationer

När socialtjänsten tillsätter en kontaktfamilj görs en utredning av kontaktfamiljen i syfte att ta reda på vilka resurser som finns i familjen. Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktfamilj, det viktigaste är att man har en trygg och stabil livssituation och har fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem. Kontaktfamiljen får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rekommendationer. Kontaktfamiljen har också rätt till handledning av ansvarig socialsekreterare.

Att vara kontaktperson

Ett uppdrag som kontaktperson innebär att man i förebyggande syfte främjar sociala kontakter och människors utveckling. Såväl familjer som ensamstående med barn, ungdomar som saknar vuxenkontakt och vuxna med eller utan missbruksproblem kan få kontaktperson. Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktperson till stöd i en besvärlig situation.

Hjälpsökandes behov styr

Vad som förväntas av dig som kontaktperson beror på den hjälpsökandes behov. Det kan handla om att lyssna och vara tillgänglig, vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende, hjälpa den enskilde och hans närmaste i personliga angelägenheter. Några praktiska exempel är att du träffar den enskilde, kanske någon gång i veckan eller mer, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

Behövs inga särskilda kvalifikationer

När socialtjänsten tillsätter en kontaktperson genomförs en utredning av kontaktpersonen som består av en intervju, samt registerkontroll. Det behövs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktperson, men det är viktigt att du tycker om, respekterar och har tid att vara tillsammans med andra människor. Kontaktpersonen får ekonomisk ersättning, arvode och omkostnadsersättning av socialtjänsten enligt SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, rekommendationer. Kontaktpersonen har också rätt till handledning av ansvarig socialsekreterare.

Ansök via socialkontoret

Om du vill göra en ansökan om att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson, eller vill veta mera om vad det innebär är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter.

 

Kontakta oss:

Kontaktcenter
tel: 0251-313 00
e-post: kommun@alvdalen.se

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197