Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

De flesta barn och unga mår bra, men för de som inte gör det är det viktigt att få rätt hjälp i rätt tid.

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. I perioder kan man uppleva att man saknar självförtroende eller tillit till att saker och ting kommer att lösa sig på det sätt man önskar.

Om du känner att du inte mår bra får du här tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Behöver du akut hjälp? Hit kan du vända dig


Akuta psykiska problem
Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm.
Telefonnummer: 112

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Hit kan du ringa dygnet runt för att få prata med en sjuksköterska som kan ge dig tips och råd på vem du i första hand ska vända dig till.
Telefonnummer: 1177

Socialtjänsten 
Individ och familjeomsorgen kan du under kontorstid ringa till för att få råd, stöd och hälp.
Telefonnummer: 0251-31 460

Socialjour
Socialjouren ger akut stöd efter kontorstid, dygnet runt, året runt till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk, eller om ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Socialjouren når du via:
Telefonnummer: 112

Barn- och ungdomspsykiatrin i Falun
Vid behov av kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, kan du ringa till BUP i Falun. Telefontiderna är 08.00–12.00 och 13.00–16.00 måndag till fredag.
Telefonnummer: 023-49 12 00

Om du som barn, ungdom eller förälder är i behov av akut rådgivning kan du vända dig till BUP:s akutmottagning i Falun som har öppet dygnet runt.
Telefonnummer: 023-49 20 70

Psykiatriska akutmottagningen i Säter
Akutmottagningen vänder sig till alla som bor eller vistas i Dalarna och har behov av akut hjälp vid allvarliga psykiska problem. Kontakt med mottagningen ska ske via telefon före besök. Mottagningen och telefonen har öppet dygnet runt.
Telefonnummer: 0225-49 44 00

Öppenvårdspsykiatrin i Älvdalen
Hit kan du vända dig för rådgivning, stöd och tidsbokning för psykiska besvär som inte är akuta.
Telefonnummer: 0251-49 86 17
Behandlingspersonal: Måndag - fredag 8.30-9.00
Medicinsk rådgivning och nyanmälningar: Måndag - fredag 13.00-15.00

Nationella hjälplinjen
Hit kan du ringa för gratis psykiatrisk rådgivning och stöd, eller om du behöver någon att prata med. Telefontider är: 13.00–22.00 alla dagar.
Telefonnummer: 020 - 22 00 60

BRIS Barnens hjälptelefon
Till bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen.
Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefonnummer: 116 111

BRIS Vuxentelefon – om barn,
077-150 50 50, Nya öppettider: onsdagar 9-12, övriga vardagar 10-13

Jourhavande präst, diakoni
Svenska kyrkans diakoni hjälper människor i fysiska och psykiska svårigheter och andlig nöd. För att få kontakt med en diakon kan du vända dig till församlingen. Har du akut behov av att prata med någon under kvällar och helger kan du vända dig till jourhavande präst.
Telefonnummer Jourhavande präst: 112

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefonnummer: 020-50 50 50

Brottsofferjouren
Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
Telefonnummer: 0200-21 20 19

Kristeam POSOM
POSOM är kommunens kristeam för psykiskt och socialt omhändertagande och kan aktiveras i samband med svåra olyckor och katastrofer, då det inträffade är av en sådan art och omfattning att samhällets ordinarie resurser för stöd och psykisk hjälp behöver förstärkas.
Kristeamet -POSOM aktiveras vanligen av räddningsledare, ambulanspersonal och liknande via
SOS alarm 112

 

Verksamheter för hjälp och stöd till barn och ungdomar med psykisk ohälsa

För dig som bor i Älvdalens kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.

Socialtjänsten - Individ- och familjeomsorg
Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.
Kontaktinformation Socialtjänsten

Elevhälsan - Elever i grund och gymnasieskola
Elevhälsan är en verksamhet inom skolan som erbjuder medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens.
Kontaktinformation Elevhälsan

Ungdomsmottagningen - 13-23 år
Du som är mellan 13-23 år är välkommen att kontakta Ungdomsmottagningen om du vill prata med någon om hur du mår.
Kontaktinformation Ungdomsmottagningen

UMO Ungdomsmottagningen på nätet - 13-25 år
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du får svar och stöd när du känner att du inte mår bra.
UMO

Barnavårdscentralen BVC - 0-6 år
Barnhälsovården – BVC – är till för alla barn 0-6 år, där målet är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.
Barnhälsovården erbjuder bedömning av barnets utveckling, amningsrådgivning, vaccinationer, hälsosamtal samt råd och stöd i ett aktivt föräldraskap.
Barnhälsovård är gratis.
Kontaktinformation Barnavårdscentralen

Barn och ungdomspsykiatrin BUP - 0-18 år
Barn och ungdomspsykiatrin - BUP tar emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. BUP utreder, behandlar och ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.
Kontaktinformation BUP

Sjukvårdsrådgivningen 1177
Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning om var du i första hand bör vända dig.
Kontaktinformation 1177

BRIS Barnens Rätt i Samhället - 0-18 år
BRIS kan alla under 18 år ringa, maila eller chatta för att prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Om du vill kan du också skriva till en vuxen på BRIS eller chatta i BRIS-chatten.
BRIS

LSS
En del barn och ungdomar med psykisk ohälsa som har en diagnostiserad funktionsnedsättning kan omfattas av LSS personkrets och där med ha rätt till insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Kontaktinformation LSS

 

Olika anledningar till att barn och undomar mår dåligt

Här hittar du information om olika typer av problem eller svårigheter som man kan ha som barn och ungdom, vilka verksamheter som har i uppgift att ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer utifrån olika typer av problem och hur du kan komma i kontakt med de verksamheterna.

 

Relaterade länkar

 

Kontakta oss:

 Socialtjänsten reception: 0251-314 60, e-post: sociala.avdelningen@alvdalen.se

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197