Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Service och omsorg

Här hittar du service och tjänster som kommunen erbjuder sina medborgare. Flera av verksamheterna ger stöd och hjälp till människor som befinner sig i olika  livssituationer. I menyn till vänster hittar du mer information.

Äldre och fysiskt/psykiskt handikappade

Genom funktionshinder eller stigande ålder kan dina förutsättningar förändras så att du behöver hjälp. Målet är att, om det är möjligt, försöka hjälpa dig så att du kan leva ett så fritt och självständigt liv som möjligt. Du kan få hjälp via hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet med mera.

Du som är anhörig kan också få stöd, hjälp och avlastning via anhörigstöd.

Individer och familjer

Vid vissa tillfällen i livet kan en person eller familj behöva lite extra stöd, som till exempel bistånd, råd och behandling. Insatserna ska alltid bygga på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Barnets bästa står alltid i centrum för arbetet. 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197