Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Äldreomsorgen

Med stigande ålder och försämrad hälsa ökar behovet av stöd och omsorg, vilket i första hand kan ges i hemmet.

För många äldre kommer en tid då deras behov är så omfattande att de för sin omvårdnad och för att känna trygghet och gemenskap behöver särskilda boenden.

I särskilda boenden är det bemannat med personal hela dygnet. Där finns även tillgång till sjuksköterska och vid behov arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare
 
Älvdalens kommun kan erbjuda särskilda boenden samt hyreslägenheter för äldre där man kan få hemtjänst. Om man har behov av att flytta till särskilt boende kan man ansöka om det hos biståndshandläggaren som gör en behovsprövning.

Mer info om biståndshandläggarna - klicka här

Överklagan

Beslut som beviljas av biståndsbedömaren kan överklagas till länsrätten inom tre veckor från beslutsdatum.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar inom äldreomsorgen har  tystnadsplikt. De får inte berätta för någon utomstående vad de får kännedom om.

För mer information se pensionärsguide/pdf för utskrift 

Besök Äldreguiden www.socialstyrelsen.se/aldreguiden

Kontakta oss:

 
Vid behov av hemtjänst eller annan äldreomsorg, kontakta gärna våra biståndshandläggare eller enhetschef inom hemtjänsten. 

Biståndshandläggare: 0250-265 00
(telefontid varje helgfri vardag kl 08.30-12.00)

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197