Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Biståndshandläggning (äldreomsorg)

Biståndshandläggaren är den inom socialtjänsten som ansvarar för behovsbedömning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt SoL, socialtjänstlagen.

Behovsbedömningens huvudsyfte när det gäller äldreomsorg är att fatta beslut om vilka hjälpinsatser som behövs utifrån den enskildes behov.

 

  

Kontakta biståndshandläggarna:

Biståndshandläggare: 0250-265 00

För ytterligare information klicka i länk nedan:

 Länk till hemsida Norra Dalarnas Myndighetsservice

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197