Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hemtjänst


Hemtjänsten i Älvdalens kommun är väl utbyggd för er som bor kvar i hemmet. 

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst kan bestå av:

- Personlig omvårdnad - t ex att inta måltider, sköta hygien, av/påklädning 
- Serviceinsatser - t ex städning, tvätt, bäddning, varudistribution
- Matdistribution
- Trygghetslarm

Hemtjänst brukar delas upp i två kategorier:

Personlig omsorg t.ex. hjälp med personlig hygien, förflyttningar, toalettbesök eller på- och avklädning.

Service i hemmet, t.ex städning, hjälp med tvätt och klädvård, tillsyn och inköp.

Inom hemtjänstens organisation finns dagpersonal, kvällspatrull och nattpatrull. Hemtjänsten har ett nära samarbete med kommunens hemsjukvård.

Vad krävs för att bli beviljad hemtjänst?

- att man som enskild har behov
- att behoven inte kan tillgodoses på annat sätt
- hjälpen skall underlätta den dagliga livsföringen
- att man skall tillförsäkras skälig levnadsnivå

Behovet av insatser bedöms alltid utifrån den individuella situationen. Varje ansökan ska utredas och varje beslut skall vara baserat på den enskildes individuella behov.

Ansökan om hemtjänstinsatser görs hos biståndshandläggarna.

Mer info om biståndshandläggarna - klicka här


Hemmet -personalens arbetsmiljö

Hemtjänstens personal går in i ditt hem med respekt för att det är just ett hem. Det är också hemtjänstpersonalens arbetsplats där hon eller han har rätt att ställa krav på en god arbetsmiljö, exempelvis en fungerande städutrustning. Det kan också bli aktuellt med olika arbetstekniska hjälpmedel i bostaden för att underlätta både för kund och personal.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom äldreomsorgen har tystnadsplikt.Det innebär att personal inte får föra vidare sådant som hon eller han får kännedom om rörande personliga förhållanden utan att den enskilde först gett sitt samtycke.

Gåvor och lån

Personalen får inte ta emot gåvor eller pengar.De får heller inte låna pengar eller köpa någonting av den de arbetar hos.

Kontanter

Personalen får inte hantera kontanta medel, endast anvisat betalkort typ ICA-kort eller COOP-kort.

Nyckelhantering i hemtjänst

Om Du ansökt om någon form av hemtjänst och fått det beviljat, behöver hemtjänsten en nyckel till din bostad för att kunna ta sig in till Dig om du själv inte kan öppna. Nyckel kvitteras med kvittens och förvaras inlåst i personallokal.

Avgiftsberäkning

Avgiften för hemtjänsten är inkomstgrundad och beräknas efter maxtaxan som är beslutad av regeringen.

För att räkna ut er avgift är det viktigt att ni lämnar korrekta uppgifter till kommunen om era inkomster och bostadskostnader.

Mera information om avgifter - klicka här

                                                                                          

Kontakta oss:

Biståndshandläggare: 0250-265 00


Hemtjänsten Älvdalen, Särna, Idre: 0251-312 59, epost: hemtjansten@alvdalen.se

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197