Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kommunal hälso och sjukvård


Kommunen har sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast anställda för särskilda boenden både i Särna/Idre och i Älvdalen. Dessa leder det dagliga arbetet med sjukvården och rehabiliteringen på sin avdelning/ar och samarbetar med vårdcentralernas läkare och kommunens biståndshandläggare och undersköterskor i boenden och på kortvårdsplatser.

Verksamhetschef/Medicinskt ansvarig sköterska (MAS) har socialnämndens uppdrag att arbeta med medicinsk säkerhet genom att leda, planera och följa upp den kommunala sjukvården.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att för personalen upprätta lokalt anpassade rutiner att arbeta efter och att löpande se över och vid behov revi-dera dessa.

Patientnämnden

Har du blivit illa bemött i kommunens äldreomsorg och vård? Är du missnöjd med den professionella kvalitén i kommunens sjukvård? Ta kontakt med patientnämnden
 

Kontakta oss:

 Verksamhetschef/MAS i Älvdalens kommun:  0251-314 43
 Patientnämnden: 023-49 01 00, patientnamnden@ltdalarna.se


 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197