Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Korttidsboende

Tallbacken i Älvdalen har en korttidsavdelning med 6 platser.
Särna äldreboende har en korttidsavdelning med 2 platser.

Korttidsvistelse avser växelvård, avlastning eller palliativ vård.

Omvårdnadsavgift korttidsvistelse

En omvårdnadsavgift debiteras med ett fast belopp per närvarodag. Denna omvårdnadsavgift ingår i högkostnadsskyddet för avgifter i äldreomsorgen. Avgiften debiteras månadsvis i efterskott.

Måltider korttidsvistelse

Vid korttidsvistelse i kommunens regi ingår heldagskost bestående av frukost, lunch, kvällsmål och kaffe/the. Måltidsavgiften debiteras enligt kommunens måltidsprislista för heldagskost vid korttidsvistelse och kan inte delas upp per måltid. Måltidsavgiften debiteras för samtliga närvarodagar. Avgiften debiteras månadsvis i efterskott.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197