Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Funktionsnedsättning


Har du någon form av funktionsnedsättning, som gör att du inte
klarar din dagliga livsföring? Då har du möjlighet att ansöka om
olika former av stödinsatser.

I kommunen finns handläggare som hjälper dig som har någon form
av funktionsnedsättning, att hitta rätt form av stöd och hjälp som
du behöver för att kunna bo, arbeta, studera eller delta i fritidsaktiviter.

För att få stöd och hjälp krävs en ansökan från dig och ett beslut från
en handläggare. De lagar som styr vilken hjälp du kan få är
socialtjänstlagen SoL och lagen om stöd och service till vissa personer
som har funktionsnedsättning LSS.

LSS består av tio olika insatser som man kan söka.
Klicka på länkarna nedan för att få en information om vad
Älvdalens kommun kan erbjuda.

  1. Råd och stöd (landstinget svarar för denna insats)
  2. Personlig assistans
  3. Ledsagarservice
  4. Kontaktperson
  5. Avlösarservice i hemmet
  6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (Andvägen)
  7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (Andvägen)
  8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom
  9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad (Tallbacken)
  10. Dagligverksamhet  (Dagcenter)

Ansökan

Råd och stöd (punkt 1 ovan) enligt LSS ansöker du om hos
landstinget (0250-493 950).

Övriga insatser (punkt 2-10 ovan) enligt LSS, samt förhandsbesked och begäran om individuell plan ansöker Du om via LSS-handläggaren på telefon enligt nedan:

Biståndshandläggare: 0250-265 00
För ytterligare information klicka i länk nedan:

 Länk till hemsida Norra Dalarnas Myndighetsservice

 Blankett ansökan LSS

 Blanket inkomstuppgifter LSS 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197