Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Socialpsykiatri

I Älvdalens har det under hösten 2010 tecknats ett samverkansavtal mellan kommun och landsting rörande personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom som bor i eget boende i kommunen och som är i behov av stöd/insatser från de två huvudmännen. Vi arbetar vi enligt en framtagen arbetsmetod som kallas Integrerad Psykiatri. En speciell arbetsgrupp arbetar enligt metoden i boendestöd mot målgruppen psykiskt funktionshindrade.

Socialpsykiatri - ett värdigt liv på lika villkor

Målet med den socialpsykiatriska verksamheten är att alla personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning skall känna gemenskap, kunna påverka sin situation och leva i ett gott socialt sammanhang. Brukarinflytande är en viktig ingrediens för att uppnå detta.

Psykisk funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, förmågan att umgås med andra och även reducera förmågan att arbeta eller att delta i regelbundna aktiviteter.


Personliga ombud

 

Biståndshandläggare: 0250-265 00
(telefontid varje helgfri vardag kl 08.30-09.30)

För ytterligare information klicka i länk nedan:

Länk till hemsida Norra Dalarnas Myndighetsservice

 

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197