Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Anslag av protokoll

Gymnasienämnden

Anslaget: 2019-02-04

 Tas ner: 2019-02-26

Allmänna utskottet

Anslaget: 2019-01-30

Tas ner: 2019-02-21

Jävsnämnden

Anslaget: 2019-01-14

Tas ner: 2019-02-05

Samhällsutvecklingsutskottet 2019-01-22

Anslaget: 2019-01-29

Tas ner: 2019-02-20

Samhällsutvecklingsutskottet 2019-01-29

Anslaget: 2019-01-29

Tas ner: 2019-02-20

Vård- och omsorgsutskottet 2019-01-23

Anslaget: 2019-02-01

Tas ner: 2019-02-21

Barn- och utbildningsutskottet 2019-01-24

Anslaget: 2019-02-01

Tas ner: 2019-02-21

Gem Servicenämnden IS/IT 2019-02-08

Anslaget: 2019-02-11

Tas ner: 2019-03-04

Överförmyndare

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197