Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Anslag av protokoll

Kommunfullmäktige

Anslaget: 2018-05-31

Tas ner: 2018-06-21

Valnämnden

Anslaget: 2018-06-01

Tas ner: 2018-06-22

Vård- och omsorgsutskottet

Anslaget: 2018-06-05

Tas ner: 2018-06-26

Kommunstyrelsen

Anslaget: 2018-06-05

Tas ner: 2018-06-26

Jävnämnden

Anslaget: 2018-06-07

Tas ner: 2018-06-28

Samhällsutvecklingsutskottet

Anslaget: 2018-06-11

Tas ner: 2018-07-02

Samverkansråd för pensionärer och funktionsnedsatta

Anslaget: 2018-06-14

Tas ner: 2018-07-05

Barn- och utbildningsutskottet

Anslaget: 2018-06-15

Tas ner: 2018-07-06

Gem servicenämnd lön

Anslaget: 2018-06-15

Tas ner: 2018-07-06

Vård- och omsorgsutskottet

Anslaget: 2018-06-15

Tas ner: 2018-07-06

Överförmyndare

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197