Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Blanketter och e-tjänst för Utbildning och barnomsorg

Förskola, familjedaghem och fritidshem

Ansök om plats
Ansökan om plats i förskola, familjedaghem och fritidshem (via e-tjänst)
Ansökan om barnomsorg för folkbokförda utanför Älvdalens kommun
Ansökan om skollovsplats på fritidshem

Komplettering till ansökan barnomsorg för barn som behöver särskilt stöd

Säg upp plats
Säg upp plats på förskola, familjedaghem och fritidshem (via e-tjänst)

Nya uppgifter på barnomsorgens e-tjänst
Lämna schema för barnomsorgen (via e-tjänst)
Så lägger du in schema på e-tjänsten för barnomsorg

Lämna ny inkomstuppgift för förskola, familjedaghem och fritidshem (via e-tjänst)
Regler om kontroll av inkomstuppgifter för barnomsorg

Avgifter
Ansökan om delad faktura för plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg
Ansökan om avgiftsbefrielse för sjukt barn i barnomsorg

Regler för barnomsorg i Älvdalens kommun, 20140408
Så gör du när du glömt lösenordet till e-tjänsten för barnomsorg

Försäkring

Skadeanmälan via Protectors webbplats (öppnas i nytt fönster)
Försäkringsbesked Kollektiv olycksfallsförsäkring för 2017

Grundskola

Inskrivning i Älvdalens kommuns skolor för nyinflyttade elever
Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem i annan kommun än elevens hemkommun

Extra stöd
Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola

PRAO, Elevpraktik
Blankett att fylla i inför PRAO
Ansökan om ersättning vid praktikplats

Inackordering

Ansökan om inackorderingstillägg
Regler för inackorderingstillägg, 20160602

Ledighet

Ansökan om ledighet för elev

Mat, lunch

Ansökan om specialkost i förskola och skola

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning

Musikskola

Ansökan om plats i musikskolan
Ansökan om plats i musikskolans kör

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Skolskjutsreglemente för Dalarnas län, rev. 20101203
Skolskjutsreglemente Kommunala beslut, Bilaga 1, 20170110

Starta enskild verksamhet

Ansökan om start av enskild verksamhet (godkännande av verksamhet)
Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola (till miljöavdelningen)

Information om vad som menas med barnomsorgspeng

Klagomål 

Blankett för klagomål på verksamheten

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197