Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Blanketter och e-tjänst för Utbildning och barnomsorg

Förskola, familjedaghem och fritidshem

Så gör du när du glömt lösenordet till e-tjänsten för barnomsorg

Ansök om plats
Ansökan om plats i förskola, familjedaghem och fritidshem (via e-tjänst)
Ansökan om barnomsorg för folkbokförda utanför Älvdalens kommun
Ansökan om barnomsorg i annan kommun för folkbokförda i Älvdalens kommun

Ansökan om skollovsplats på fritidshem

Ansökan för barn som behöver särskilt stöd (komplettering ordinarie ansökan)

Säg upp plats
Säg upp plats på förskola, familjedaghem och fritidshem (via e-tjänst)

Nya uppgifter på barnomsorgens e-tjänst
Lämna schema för barnomsorgen (via e-tjänst)
Så lägger du in schema på e-tjänsten för barnomsorg

Lämna ny inkomstuppgift för förskola, familjedaghem och fritidshem (via e-tjänst)

Regler om kontroll av inkomstuppgifter för barnomsorg
Så gör du för att lämna ny inkomstuppgift och kontaktuppgifter i e-tjänsten

Avgifter
Ansökan om delad faktura för plats inom barnomsorg och skolbarnomsorg
Ansökan om avgiftsbefrielse för sjukt barn i barnomsorg

Regler för barnomsorg i Älvdalens kommun, 20140408
Så gör du när du glömt lösenordet till e-tjänsten för barnomsorg
Information om "Mina ärenden" i e-tjänsten för barnomsorg

Försäkring

Skadeanmälan via Protectors webbplats (öppnas i nytt fönster)
Försäkringsbesked Kollektiv olycksfallsförsäkring för 2018

Grundskola

Ansökan och inskrivning
Inskrivning i Älvdalens kommuns skolor för nyinflyttade elever
Ansökan om plats i grundskola, förskoleklass eller fritidshem i annan kommun än elevens hemkommun

Utflyttning och uppskjutning
Anmälan om utflyttning till annan kommun
Ansökan om uppskjuten skolplikt

Extra stöd
Ansökan om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola

PRAO, Elevpraktik
Blankett att fylla i inför PRAO
Ansökan om ersättning vid praktikplats

Språkval
Språkval inför årskurs 6 2017 för Älvdalen och Rot

Inackordering

Ansökan om inackorderingstillägg
Regler för inackorderingstillägg, 20170113

Ledighet

Ansökan om ledighet för elev

Mat, lunch

Ansökan om specialkost i förskola och skola

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning

Musikskola

Ansökan om plats i musikskolan
Ansökan om plats i musikskolans kör

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Skolskjutsreglemente för Dalarnas län, rev. 20101203
Skolskjutsreglemente Kommunala beslut, Bilaga 1, 20170110

Starta enskild verksamhet

Ansökan om start av enskild verksamhet (godkännande av verksamhet)
Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola (till miljöavdelningen)

Information om vad som menas med barnomsorgspeng

Klagomål 

Blankett för klagomål på verksamheten

Jobba i skola och förskola

Ansök till vikarie för skolan och förskolan

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197