Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Hälsobesök och vaccinationer

Alla elever som börjar förskoleklass samt elever i årskurs 4 och 7 bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan. Vid hälsobesöken undersöker skolsköterskan bland annat längd, vikt och rygg samt för nybörjare syn, hörsel och motorik.

Här kan du läsa om rutinprogrammet för hälsobesök och vaccinationer. Vid behov kan ytterligare kontroller tillkomma.

F-klass         Hälsosamtal och undersökning av tillväxt, syn och hörsel.

Åk 1              ---

Åk 2              Tillväxtkontroll
                     Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (början läsåret 18/19)

Åk 3              ---

Åk 4              Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg.

Åk 5              Vaccination mot HPV, humant papillomvirus, för flickor.

Åk 6              ---

Åk 7              Hälsosamtal och undersökning av tillväxt och rygg. 

Åk 8              Vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta                

Åk 9              --- 

Gy år 1         Hälsobesök.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197