Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vi som jobbar på Elevhälsan

Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.

Alla kommunala skolor har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamen utreder och ger stödinsatser. Om behov finns kan vi inom elevhälsan även hänvisa till andra resurser utanför skolan. I teamen ingår flera yrkeskompetenser.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Namn Titel Telefonnummer
Monica Andersson, tjänstledig Skolsköterska 
Monalisa Morghult Skolsköterska  0251-311 18

Specialpedagoger

Specialpedagogerna i Älvdalens kommun ska underlätta för alla barn och elever att uppnå målen och att på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen samt se till att elever med svårigheter får rätt stöd.

De ska framför allt ha en handledande roll, arbeta hälsofrämjande och de fungerar bland annat som kvalificerad samtalspartner och rådgivare åt pedagogisk personal och rektorer samt kartlägger och utreder barns och elevers eventuella behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna stöttar ledningen i skolutveckling och arbetar på uppdrag av rektorer.

Namn Titel Telefonnummer
Annica Sundin IKT-pedagog 0253-59 66 99
Elisabeth Grund IKT-pedagog 0251-31 139
Ellen Omblets logoped 0251-31 144
Ida Skaaret specialpedagog 0251-31 524
Jut Johan Persson språkpedagog 0215-31 148
Marit Beronius specialpedagog 0251-31 171
Veronika Semelius Granevald, tjänstledig specialpedagog
Isabelle Danielsson specialpedagog 0251-31 133

Skolkurator

Kuratorn kan du vända dig till i frågor som rör trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Skolkuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan.

Namn Titel Telefonnummer
Marie Måspers kurator 0251-311 03

Skolpsykolog

Skolpsykologen bidrar med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever, vårdnadshavare och pedagoger. 

Skolpsykologen kan också på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.

Namn Titel Telefonnummer
Markku Höjlind skolpsykolog 0251-315 99

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren arbetar bland annat med att informera om och hjälpa eleverna med val till gymnasiet, yrkesval i framtiden och elevpraktik, så kallad PRAO.

Namn Titel Telefonnummer
Ulrika Olsson studie- och yrkesvägledare 0251-311 06

Ansvarig för elevhälsans arbete

Namn Titel Telefonnummer
Maria Johnsson chef för Elevhälsan 0251-314 57

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197