Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Alla barn är försäkrade

Älvdalens kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring. Det innebär att barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade.

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Om ditt barn blir skadat

1. Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
2. Spara alla kvitton
3. Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Om ditt barn skadas anmäler du som förälder själv detta direkt till försäkringsbolaget. 

Skadeanmälan via Protectors webbplats (öppnas i nytt fönster)
Tryck "anmäl skada", "person" och så "kommunolycksfall".

För frågor, vänligen kontakta Protector försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se

Telefon: 08-410 637 00

Uppgifter om försäkringen
Försäkringsgivare: Protector försäkring
Försäkringsnummer: 261363-5.1
Avtalstid: 2018-01-01 - 2018-12-31
Försäkringstagare: Älvdalens kommun

Försäkringsbesked Kollektiv olycksfallsförsäkring för 2018 (öppnas i nytt fönster)

Sidan granskad: 2017-02-23 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197