Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Ansök eller säg upp plats

Du kan ansöka om förskola eller familjedaghem tidigast 12 månader innan ditt barn behöver plats. Tänk på att räkna med en inskolningstid på 2 veckor från och med placeringsdatumet. Vill du säga upp din plats ska du göra det senast en månad innan barnet ska sluta.

Vi är skyldiga att erbjuda ditt barn förskola inom fyra månader efter att du har anmält önskemål om det. Under semesterperioden från mitten av juni till mitten av augusti gör vi helst inte några inskolningar.

För att ansöka om plats i förskola eller familjedaghem använder du dig av ansökningsformuläret nedan.

Ansök om plats på förskola eller familjedaghem via webben (öppnas i nytt fönster) 

Om ditt barn saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet kan du inte ansöka via webben. Kontakta handläggare på skolkontoret för information. Vi hanterar då din ansökan manuellt.

För dig som inte är folkbokförd i Älvdalens kommun
Du som är folkbokförd i annan kommun än Älvdalens kommun ska fylla i blanketten här nedan. Det gäller inte dig som kommer att flytta till Älvdalens kommun. Du ska ansöka via webben ovan, precis som vanligt.

Ansökan om barnomsorg för folkbokförda utanför Älvdalens kommun (öppnas i nytt fönster)

För dig som är folkbokförd i Älvdalens kommun och önskar plats i annan kommun
Du som är folkbokförd i Älvdalens kommun och önskar plats för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem i annan kommun ska fylla i blanketten nedan. Ansökan lämnas till Älvdalens kommun där skolchefen tar beslut i frågan.

Ansökan om barnomsorg i annan kommun för folkbokförda i Älvdalens kommun (öppnas i nytt fönster)

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Förskolan och familjedaghemmen har normalt öppet vardagar mellan 06.30-17.30. Möjlighet till omsorg på helger finns på förskolan Skogslia i Idre som har öppet varannan helg under vintern.

Läs mer om Skogslia förskola i Idre (öppnas i nytt fönster)

Möjlighet till barnomsorg på andra tider finns bara i begränsad omfattning efter en särskild prövning. Ta kontakt med handläggare på skolkontoret om du har frågor om andra tider.

Uppsägning av plats

När barnet ska sluta
Du säger upp platsen för ditt barn senast den sista dagen i månaden en månad före barnets sista dag. Om ditt barn till exempel ska sluta den 15 juni måste du säga upp platsen senast den 30 april. Uppsägning gör du via webben.

Uppsägning av plats via webben (öppnas i nytt fönster)

Byte mellan förskolor/familjedaghem
Vid byte mellan kommunala verksamheter ska du inte säga upp platsen om placeringen löper utan avbrott. Du ska ta kontakt med områdets förskolechef/rektor.

Vid skolstart
När ditt barn börjar i förskoleklass flyttas hen automatiskt över till skolbarnsomsorgen om ditt barn redan har en pågående placering när höstterminen startar. Förutsättningen är att ditt barn har rätt till en sådan placering.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande avslutar vi ditt barns placering på förskola eller i familjedaghem när höstterminen startar. Du som är arbetssökande får ha ditt barn placerat på fritidshem. Du betalar för placeringen, men får bara använda de dagar då du har arbete.

Under sommaren
Om du säger upp platsen under sommaren kommer ditt barn att inte att ha någon plats till hösten. Om du sedan vill ha en placering måste du ansöka om en ny plats och ditt barn ställs då i kö.

Läs mer om barnomsorg under avgifter och regler

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197