Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Avgifter och regler

Du har rätt till förskoleverksamhet för ditt barn om barnet är skrivet i Älvdalens kommun och om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete, är föräldraledig eller sjukskriven. Ditt barn ska ha fyllt 1 år när det börjar i förskolan.

Om ditt barn har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan plats erbjudas före 1 års ålder.

Ansök om plats före ett års ålder via webben (öppnas i nytt fönster)

Ansökan för barn som behöver särskilt stöd (komplettering till ordinarie ansökan)

Plats i två kommuner

Det är barnets hemkommun, där barnet är folkbokfört, som ska erbjuda plats. Om barnet bor växelvis hos sina föräldrar och dessa bor i olika kommuner, kan barnet bara få plats i en kommun. Detta gäller också om barnets vårdnadshavare arbetar i två kommuner.

Bosatt i annan kommun

Om ditt barn är skrivet i en annan kommun har barnet rätt till plats i förskola eller familjedaghem om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets personliga förhållanden.

Ditt barn kan även få plats i annat fall om det bedöms vara möjligt. Det är då din hemkommun som betalar platsen och de båda kommunerna ska skriva ett avtal.

Förtur

Syskon har inte förtur till plats på samma förskola, men vi försöker ändå så långt det är möjligt att tillgodose detta.

Allmän förskola

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år erbjuds du en plats i den allmänna förskolan. Om ditt barn redan har en plats i förskola eller familjedaghem kommer du att få en lägre avgift under pågående termin. Läs mer om det under Avgifter.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

Stängt för planering

Alla förskolor har stängt två dagar per termin för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten. Familjedaghem har stängt en dag per termin. Om du inte har möjlighet att ta hand om ditt barn under dessa dagar är vi skyldiga att ordna omsorg.

Ledig utan barn

Alla föräldrar har rätt till fem dagars barnsomsorg per år för så kallade enskilda angelägenheter. Det betyder att du kan lämna ditt barn på förskola under dessa fem dagar trots att du är ledig från till exempel ditt arbete. Dessa dagar får du ta ut i samråd med din förskola.

Läs om vilken avgift du ska betala för din barnomsorg

PDF om regler för barnomsorg i Älvdalens kommun (öppnas i nytt fönster)

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197