Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Bedömning och betyg

För att kunna utvecklas och nå bra resultat är det viktigt att utvärdera hur arbetet i skolan går.

Skriftliga omdömen och individuell utvecklingsplan

Från årskurs ett till och med årskurs fem ges skriftliga omdömen en gång per läsår. De skriftliga omdömena sammanfattar vilka kunskaper du har och vad som behöver utvecklas för att du ska kunna göra ännu bättre ifrån dig i skolan.

Vid ett av utvecklingssamtalen ska läraren presentera en individuell utvecklingsplan med skriftligt omdöme.

Utvecklingssamtal

Varje termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal med elevens klasslärare/mentor. Under utvecklingssamtalet diskuteras hur du går vidare med ditt skolarbete och vad du behöver förbättra.

Läs mer om utvecklingssamtalen i skolan

Betyg från årskurs 6

Från och med årskurs 6 ges skriftliga betyg. Betygen är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat.

För att sätta rättvisa betyg görs en likvärdig bedömning. Bedömningen utgår från Skolverkets kursplaner. Utifrån dem görs en bedömning i hur väl eleven uppfyller målen i varje ämne.

Betygsskala
Betygsskalan innehåller sex steg. Betygen som går att få är A (högsta betyg) till E (lägsta betyg) samt F (icke godkänt).

Läs mer om terminsbetyg, slutbetyg och betygskatalog i grundskolan (öppnas i nytt fönster)

Ogiltig frånvaro på terminsbetygen
Enligt bestämmelser i skolförordningen ska terminsbetyget innehålla uppgift om hur stor frånvaro eleven har haft utan giltigt skäl under terminen.

Skolan sammanställer uppgifter om ogiltig frånvaro, sen ankomst och om eleven har avvikit från lektionen och redovisar detta som ogiltig frånvaro i antal timmar på terminsbetyget från och med årskurs 6. Det är endast den aktuella frånvaron under terminen som förs in i terminsbetyget inte frånvaro som eleven haft tidigare.

Den ogiltiga frånvaron visas inte på slutbetyget.

Behörighetskrav för att välja till gymnasium

Behörighetsreglerna för att få påbörja en gymnasieutbildning skiljer sig mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Yrkesprogram
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program
Godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du söker ekonomi-, humanistiska eller samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Om du söker naturvetenskaps- eller teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

För estetiska programmet är de nio ämnena valfria, utöver svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Vissa utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram, kan ha särskilda antagningskrav och ibland tester

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197