Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Utvecklingssamtalet - hur går det för ditt barn?

Minst en gång varje termin ska elev och vårdnadshavare tillsammans med läraren ha ett utvecklingssamtal om hur kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen bäst kan stödjas.

Tillsammans pratar ni även om vilka insatser som behövs för att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Informationen vid utvecklingssamtalet grundar sig på lärarens bedömning av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och de kunskapskrav som gäller för olika ämnen.

Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen görs i årskurs 1-5 vid ett av utvecklingssamtalen under läsåret och innehåller två delar:

  1. Omdömen om kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen som eleven får undervisning i.
  2. En sammanfattning om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Det vi kommer överens om vid utvecklingssamtalet ska alltid dokumenteras i utvecklingsplanen.

Skriftlig information om elevens skolgång får även ges vid andra tillfällen än vid ett utvecklingssamtal. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen bygger på lärarens kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197