Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Betyg och behörighet

Vem får söka en gymnasieutbildning och hur vet jag att jag är behörig till ett program? Här hittar du svar på frågor som gäller dina betyg och behörighet till gymnasiet.

Ditt slutbetyg i årkurs 9 är avgörande för antagningen. Värdet av dina 16 bästa betyg bildar ett så kallat jämförelsetal. Har du blockbetyg i samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen multiplicerar du värdet av betyget med antalet ämnen som ingår i blocket.

Dina betyg i de olika ämnena värderas enligt följande:

A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
F = 0 poäng (ej godkänd)

Behörighet

Du får söka en gymnasieutbildning om du kan påbörja utbildningen före 1 juli det år du fyller 20 år. Du får inte ha avslutat ett program eller likvärdig utbildning tidigare.

Yrkesprogram
Om du ska söka till ett yrkesprogram måste du minst ha betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 5 andra ämnen.

Högskoleförberedande program
Om du ska söka till ett högskoleförberedande program måste du minst ha betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen.

Om du söker Ekonomi-, Humanistiska eller Samhällsvetenskapsprogrammet måste ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap ingå i dessa 9 ämnen.

Om du söker Naturvetenskaps- eller Teknikprogrammet måste ämnena biologi, kemi och fysik ingå i dessa 9 ämnen.

Färdighetspoäng till Estetiska programmet
Om du söker Estetiska programmet såsom bild, dans, musik och teater kan du få göra ett antagningsprov. Den färdighetspoäng som du får av provet läggs till ditt betyg och det är den summan du söker på till detta program.

Särskilda skäl/fri kvot
Du kan begära att prövas enligt särskilda skäl/fri kvot. Du kan då hänvisa till medicinska eller sociala skäl. Det gäller även dig som har betyg som inte kan jämföras med grundskolans respektive gymnasieskolans betyg. För att kunna prövas i fri kvot måste du vara behörig till det program du söker.

Läs mer på Elevantagningens webbplats, Region Dalarna (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197