Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Klagomål

Klagomål

En positiv utveckling för våra barn och ungdomar förutsätter goda möjligheter att föra fram klagomål. För oss är det en möjlighet att blir bättre på det vi gör.

Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller pedagogisk omsorg vill vi gärna veta det. Du som elev har också möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten.

Vårt mål är att du skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om dina klagomål och därför är det viktigt att du vet vart du ska vända dig.

Vem framför jag mina klagomål till?

  1. I första hand ska du vända dig till den personal som arbetar närmast ditt barn eller den personal du själv anser berörs.
  2. Om ni inte lyckas lösa problemet och du fortfarande är missnöjd vänder du dig till ansvarig förskolechef/rektor så att de får möjlighet att göra något åt problemet.
  3. Skulle det vara så att du fortfarande inte är nöjd, gör du ett skriftligt klagomål på avsedd klagomålsblankett.

    Blankett för klagomål på verksamheten (öppnas i nytt fönster)

    Ditt klagomål kommer då till förvaltningschefen (skolchefen) som kommer att behandla ditt ärende.
  4. Som sista alternativ kan du också vända dig till Skolinspektionen.

Efter att du har skickat in ditt skriftliga klagomål kommer Barn- och utbildningsförvaltningen skyndsamt att ta hand om ditt ärende. 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197