Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning, trygghet, säkerhet

Att du känner dig trygg i skolan och att arbetsmiljön är trivsam är viktigt för att du ska kunna lära och göra bra ifrån dig.

Vi arbetar aktivt för att våra skolor ska vara fria från mobbning, kränkande behandling och diskriminering genom den årliga planen mot kränkande behandling och diskriminering samt de åtgärder som anges där.

Om du upplever att du blir illa behandlad i skolan är det viktigt att vi får reda på detta. I första hand vänder du dig till din lärare eller mentor så hjälper de dig.

Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering på alla skolor

Det görs årligen en plan mot kränkande behandling och diskriminering på din skola där fokus ligger på trygghetsarbetet. Planen berättar om hur din skola arbetar för att se till att alla behandlas lika, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Läs mer om den årliga planen mot kränkande behandling och diskriminering här

Den årliga planen mot kränkande behandling och diskriminering för din förskola, skola och fritidshem hittar du här

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta rektorn på din skola.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197