Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Kränkning/diskriminering

Kränkning/diskriminering

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan.

Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar. Exempelvis behöver vissa barn stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel.

Våra årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering

Planer mot kränkande behandling och diskriminering görs för varje skola, fritidshem och förskola.

Årlig plan mot kränkande behandling och diskriminering för din förskola, skola och fritidshem hittar du här

En del av värdegrundsarbetet

Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Till synes neutrala regler kan innebära hinder för vissa elever och därmed inte ge alla samma rättigheter och möjligheter.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Som stöd för arbetet mot kränkande behandling och diskriminering ska verksamheten utarbeta en årlig plan. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet och är det systematiska kvalitetsarbetet inom detta område.

Varje verksamhet inom förskolan och skolan gör en sådan plan varje år. Det betyder att varje enhet inom förskolan eller fritidsverksamheten i skolan har egna planer som bygger på de kartläggningar som gäller inom just den verksamheten.

Planens innehåll

I planen ska det finnas mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på analys av kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där ska finnas en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen ska beskriva hur barn och elever medverkar i det främjande och förebyggande arbetet.
Planen ska vara känd hos alla i verksamheten och hos barns och elevers vårdnadshavare.

Läs mer om planer mot kränkande behandling och diskriminering på Skolverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197