Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Samverkan och sekretess

Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt. Personalen i förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. De har också en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker missförhållanden.

Alla som arbetar med barn och unga har en lagstadgad skyldighet att samverka för att ge stöd till barn i utsatta situationer. Skolan eller förskolan behöver samverka med socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhabiliteringen eller andra aktörer.

Skyldighet att anmäla till socialtjänsten

Rektor, förskolechef, pedagoger och annan personal ska genast göra en anmälan till socialtjänsten när de får kännedom om eller misstänker missförhållanden. Skyldigheten omfattar barn under 18 år och gäller missförhållanden som antingen är kopplade till barnets hemmiljö eller barnets eget beteende.

Det kan handla om misstanke om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i hemmet. Det kan också handla om att barnet eller den unge har ett riskbeteende, till exempel missbruk eller kriminalitet.

Sekretess i skolan och förskola

Skolan behöver vara noga med vilken känslig information om elever som utbyts lärare emellan och mellan lärare och övriga personalgrupper i skolan. Elever måste kunna lita på skolan.

Likaså måste föräldrar kunna tala med förskolepersonalen utan att informationen förs vidare. Personal i förskolan får därför inte dela med sig av information till andra än till barnets vårdnadshavare som rör ett barn eller barnets närstående, om informationen kan vara till nackdel för barnet eller barnets närstående. Däremot behöver förskolepersonalen naturligtvis tala med varandra om barnens förhållanden för att kunna stödja barnen i deras utveckling.

När en anmälan till socialtjänsten behöver göras gäller inte längre bestämmelserna om sekretess eller tystnadsplikt gentemot socialtjänsten.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197