Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Modersmål, hemspråk

Modersmål, hemspråk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden. Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål.

Ett barn i förskolan eller förskoleklass kan få modersmålsstöd medan en elev i grundskolan kan få modersmålsundervisning.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

Enligt skollagen ska en elev som har ett annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning i sitt språk. För att få modersmålsundervisning gäller följande:

  1. En eller båda elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska.
  2. Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  3. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
  4. Eleven/vårdnadshavaren önskar få undervisning i modersmålet.

En kommun har skyldighet att ordna undervisning i modersmålet om minst fem elever ansöker om språket.

Andra regler för våra minoritetsspråk

När det gäller modersmålsundervisning i minoritetsspråken: romani chib, jiddisch, samiska, meänkieli och finska är kommunen skyldig att ordna undervisning även om enbart en elev har ansökt om modersmålsundervisning i det språket.

För elever som tillhör en nationell minoritet gäller inte heller kravet att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning

Du ansöker om modersmålsundervisning genom att fylla i blanketten som lämnas till ditt barns skola.

Ansökan om modersmålsundervisning (öppnas i nytt fönster)

Studiehandledning på modersmål

Elever som inte kan svenska tillräckligt för att kunna följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt eget modersmål. Det är elevens behov som avgör i vilka ämnen eleven får studiehandledning.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197