Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Praktik i skolan

Det finns olika typer av praktik som ger arbetslivserfarenhet. Som elev kan du ha prao, göra APL eller LIA eller vara lärling inom ett yrke. Som lärarstudent ingår VFU i utbildningen.

Prao - elevpraktik

Prao står för praktisk arbetslivsorientering och görs under högstadiet. Praon är oftast den allra första gången en elev är ute på ett företag på egen hand och syftet är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i stort.

Blankett att fylla i inför PRAO
Ansökan om ersättning vid praktikplats

APL - arbetsplatsförlagt lärande

På gymnasiets yrkesprogram görs arbetsplatsförlagt lärande. Under de tre år de går på gymnasiet gör eleverna minst 15 veckors APL.

LIA - lärande i arbete

Elever som går på eftergymnasiala utbildningar inom YH (yrkeshögskolans program och kurser) gör så kallade LIA-perioder. Av de ett till tre år som utbildningen varar ska minst en tredjedel ska vara LIA under utbildningstiden. Eleverna är från 19 år och uppåt.

VFU - lärarpraktik

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är den del av lärarutbildningen där lärarstudenter deltar i undervisning och möter elever, personal och föräldrar i olika sammanhang.

Läs mer om lärarpraktik här

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197