Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Resor och inneboende

Resor och inneboende

Behöver du åka buss för att ta dig till och från skolan? Eller behöver du ha en egen bostad om det inte fungerar att pendla till skolan varje dag? Här kan du läsa mer om vilka bidrag som finns när det gäller busskort och inackorderingstillägg.

Busskort

Förskoleklass och grundskola
Vi ordnar skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolan (årskurs 1-9) som har mer än 3 kilometer gångavstånd, antingen till skolan eller till anvisad hållplats för skolskjuts.

Läs mer om busskort för grundskoleelever

Gymnasiet
Du som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel, kan få busskort som gäller alla skoldagar under terminen.

Läs mer om busskort för gymnasieelever på Mora gymnasieförvaltnings webbplats (öppnas i nytt fönster)

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som bor så långt ifrån studieorten att du inte kan pendla dagligen utan behöver en bostad närmare skolan.

Läs mer om inackorderingstillägg

Resor inom utbildningen

Det är din skola som ansvarar för reseersättning om delar av din utbildning sker utanför skolan. Med skola menas det ställe där du läser dina gymnasiegemensamma ämnen. Kontakta expeditionen på din skola för att få veta mer.

 

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197