Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Inneboende, inackordering

Har du besvärlig resväg och måste inackordera dig på gymnasieorten kan du få inackorderingstillägg. Du kan få inackorderingstillägget längst till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Belopp inackorderingstillägg:

  • inom länet, belopp 1480 kronor för år 2017 (reseavståndet måste uppgå till minst 50 kilometer enkel resa)
  • utom länet, 1720 kronor
  • betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid
  • beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen
  • betalas ut månadsvis till din vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv om du är myndig.

Fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola

Studerar du på en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.

Läs mer om det på CSN:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Ansök om inackorderingstillägg varje nytt läsår

När terminen har börjat skickar du in din ansökan. Tänk på att du måste göra en ny ansökan varje läsår.

OBS! Du måste till ansökan bifoga dels kopia på hyresavtalet, dels ett personbevis (dock ej äldre än en månad). Du måste också be din nuvarande skola att fylla i en del av din ansökan (en ruta längst ned till höger på blanketten "Intyg om studier").

Ansökan om inackorderingstillägg (öppnas i nytt fönster)

Regler om inackorderingstillägg (öppnas i nytt fönster)
Läs mer på Mora gymnasieförvaltnings webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197