Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Särskilda behov, extra stöd

Särskilda behov, extra stöd

Alla elever i grundskolan har en individuell utvecklingsplan. En del barn behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Skolan har skyldighet att ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.

Om det visar sig att ditt barn behöver särskilda stödåtgärder, utreder skolan detta och ett åtgärdsprogram utarbetas. Du som vårdnadshavare får tillsammans med ditt barn möjlighet att delta i arbetet med åtgärdsprogrammet.

Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses i skolans organisation och/eller på individnivå, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197