Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Grundsärskola

Välkommen till särskolan

Grundsärskolan är till för de barn som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Vår grundsärskola erbjuds i Särna på Buskoviusskolan.

Grundsärskolan erbjuder en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan. Precis som grundskolan har grundsärskolan nio årskurser.

Här kan du läsa mer om Buskoviusskolan i Särna

För elever som har svårt att tillgodogöra sig undervisning i ämnen finns, inom grundsärskola, inriktningen träningsskola där man i stället jobbar utifrån ämnesområden.

Läs mer om träningsskola på Skolverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Mottagande i grundsärskolan

Innan ditt barn erbjuds en plats i grundsärskolan görs en utredning. Utredningen omfattas av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning och görs i samråd med dig som vårdnadshavare.

Erbjudande om plats i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. Om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska gå i grundsärskola ska barnet gå i vanlig grundskola, om det inte finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Olika former av grundsärskola

Undervisning kan bland annat ske genom att eleven går i en grundsärskoleklass. Andra varianter är att eleven integreras fullt ut i en grundskoleklass, eller att eleven integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen. En grundsärskoleklass är en liten grupp med hög personaltäthet.

Mer information

Vill du veta mer om grundsärskolan? Tveka inte med att kontakta rektorn på grundsärskolan eller läs på Skolverkets hemsida för mer information.

Läs mer på Skolverkets sida om grundsärskola (öppnas i nytt fönster)

Skolexpeditionen, Älvdalens kommun
Rektorer och skolledning

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197