Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Särvux

Välkommen till särskild vuxenutbildning

Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Skolformen finns på två nivåer:

  • grundläggande nivå
  • gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (21 kap. skollagen)

Särvux är en skolform för dig som tidigare gått i särskola eller i gymnasiesärskola eller fått ett begåvningshandikapp. Du ska ha fyllt 20 år för att vara behörig till särvux.

Kurser grundläggande nivå

Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Hem- och konsumentkunskap, Historia, Kemi, Matematik, Religionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, Svenska som andra språk, Teknik.

Kurser träningsskolenivå

Individ och samhälle, Natur- och miljö, Språk och kommunikation.

Särskild vuxenutbildning (Särvux) Älvdalen

Invånare i Älvdalens kommun är välkomna att söka utbildning på Mora vuxenutbildning.

Läs mer om Särvux på Mora vuxenutbildnings webbplats (öppnas i nytt fönster)

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197