Hoppa direkt till huvudmenyn

Hoppa direkt till sidans innehåll

Vem får studera?

Utbildning på grundläggande nivå

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • som saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.

Kurser inom den grundläggande vuxenutbildningen kan du även läsa i annan kommun än där du är folkbokförd. 

Utbildning på gymnasial nivå

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 20 år
 • om du saknar eller har brister i de kunskaper som kursen ska ge
 • som har förutsättningar att följa kursen.

Behörig är också du som är under 20 år och har gymnasieexamen eller studiebevis från gymnasieskolan.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

Utbildning i svenska för invandrare - SFI

Rätt att studera på SFI har du:

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • som inte har grundkunskaper i svenska
 • som är folkbokförd i en kommun

Särskild utbildning för vuxna

Utbildning på grundläggande nivå
Du som har en utvecklingsstörning har rätt till utbildning:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • som saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
 • som har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen

Utbildning på gymnasial nivå
Du som har en utvecklingsstörning är behörig att delta:

 • från och med 1 juli det år man fyller 20 år
 • har gått färdigt gymnasiesärskolan men saknar kunskaper i vissa ämnen
 • behöver ominlärning på grund av en nyförvärvad hjärnskada
 • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska ett urval ske.

Kontakta Mora Vuxenutbildning för mer information (öppnas i nytt fönster)

Andra utbildningar för vuxna

Du som är behörig kan även söka utbildningar på högskola, universitet eller folkhögskola.

Läs mer om dessa utbildningar här

Kontakta oss

 

Älvdalens kommun

 

   

E-post: kommun@alvdalen.se                       

Tel: 0251-313 00                                             Fax: 0251-312 09
  Postadress:
Box 100, 796 22 Älvdalen
Besöksadress:
Permatsvägen 1, 796 31 Älvdalen
Org.nr:
212000-2197