Enskilt dricksvatten

Information till dig som får ditt vatten från enskild vattenledningsförening eller egen dricksvattenbrunn.

Fyller upp dricksvatten från kran i glas

Om du dricker vatten från en egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvar för att ditt dricksvatten håller god kvalitet. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Det är bra att ta regelbundna prover för att veta att ditt vatten är bra.

Det finns ett antal laboratorier som kan analysera dricksvatten gällande kemiska och mikrobiologiska parametrar. Kontakta ett laboratorium om du vill få ditt vatten analyserat. Om du har frågor om provsvaret från laboratoriet kan du kontakta miljökontoret.

Information om vad som bör analyseras vid en normal provtagning hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.

Större förening, kommersiell eller offentlig verksamhet

Enskilt dricksvatten som försörjer fler än 50 personer, eller kommersiell verksamhet eller offentlig verksamhet omfattas av Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. De ska vara registrerade hos miljökontoret och få regelbunden kontroll. Är du ansluten till en vattenledningsförening är det föreningen som ansvarar för kvaliteten på vattnet. Om du är osäker på om ditt vatten omfattas av dricksvattenföreskrifterna kan du läsa Livsmedelsverkets broschyr om små dricksvattenanläggningar för vägledning.

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning

Liten förening eller egen brunn

I Älvdalens kommun finns det många fastigheter som har egna brunnar och mindre vattenledningsföreningar som inte omfattas av dricksvattensföreskrifterna. Dessa omfattas istället av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.

Skydda din brunn!

Med ett enkelt formulär kan numera även du som enskild brunnsägare registrera din brunn för att ge ditt dricksvatten ett bättre skydd.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2019