VA-plan

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer har tillgång till bra vatten.

För en hållbar försörjning av vatten och avlopp har Älvdalens kommun arbetat fram en strategisk och långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan). Planen omfattar både allmän (kommunal) och enskild VA-försörjning och har tagits fram genom förvaltningsövergripande arbete och diskussioner i politiska forum.

VA-planen ska användas under många år framåt och revideras vart fjärde år. Pågående planperiod löper fram till och med 2023.

Senast uppdaterad: 12 maj 2022